Vijf ideeën

Het ligt voor de hand om hierbij te grijpen naar moderne methoden en materialen. In de nieuwbouw hebben die immers veel succes. Maar de moderne aanpak leent zich vaak veel minder goed voor historische woonhuizen.

Behoorlijk ingrijpend

Ten eerste kunnen nieuwe methoden bouwtechnisch behoorlijk ingrijpend zijn. Dat verdraagt zich vaak slecht met de historische constructie. Als bijvoorbeeld vanwege na-isolatie het dakbeschot 15 centimeter dikker wordt, kan dat allerlei bouwkundige complicaties opleveren. Daarnaast zijn historische huizen niet altijd goed berekend op de eigenschappen van moderne materialen. Dit speelt bijvoorbeeld op het gebied van ventilatie. Veel historische constructies en materialen ‘ademen’. Toepassing van moderne, afsluitende materialen kan zorgen voor vochtproblemen en erger.

Aanmerkelijk kostbaarder

Verder is de nieuwe technologie vaak aanmerkelijk kostbaarder dan de traditionele. Het is goed te bedenken dat historische huizen zijn ontworpen voor het gebruik van hun tijd. Het moderne stook- en ventilatiegedrag kan daar sterk van afwijken. Niet alleen ligt de gewenste temperatuur tegenwoordig meestal enkele graden hoger, er worden ook meer vertrekken verwarmd. Zolders, kelders, gangen en bijkeukens werken hierdoor minder goed als thermische buffer. Sommige historische constructies en afwerkingen kunnen zelfs schade ondervinden van de moderne regulering van warmte en vocht.

Nooit?

Het voorgaande betekent natuurlijk niet dat er in een historische woning nooit een moderne maatregel mag worden getroffen. Maar het is wel verstandig om éérst na te gaan wat er met de traditionele methoden en voorzieningen kan worden bereikt. Door deze, eventueel na herstel, weer in gebruik te nemen, kan vaak het wooncomfort worden verhoogd, terwijl er ook energie wordt bespaard.


IDEE 1: Warmteverlies beperken

IDEE 1: Warmteverlies beperken

Warmteverlies kan aanzienlijk worden beperkt door ervoor te zorgen dat deuren, ramen en luiken goed sluiten en dat er geen lucht stroomt door willekeurige spleten en kieren in muren, daken en vloeren. Door kierdichting en tochtwering kan de instroom van ongewenste koude lucht met maar liefst 90% worden gereduceerd.
Lees meer
IDEE 2: Thermisch comfort verbeteren

IDEE 2: Thermisch comfort verbeteren

Of een woning als thermisch comfortabel wordt ervaren, hangt niet alleen af van de heersende temperatuur. Ook de mogelijkheden om het binnenklimaat snel te regelen en het aanpassingsvermogen van de bewoners spelen een rol.
Lees meer
IDEE 3: Zonwering toepassen

IDEE 3: Zonwering toepassen

Zonwering is de verzamelnaam voor allerlei constructies en voorzieningen die overlast door zonnestraling tegengaan. Als er voldoende schaduw is, scheelt dat al gauw 6°C in de gevoelstemperatuur. Daarnaast wordt UV-licht tegengehouden, dat schadelijk is voor met name textiel, papier en hout.
Lees meer
IDEE 4: Daglicht benutten

IDEE 4: Daglicht benutten

Daglicht is een prettige en bovendien een gratis lichtbron. Daarom is het zaak in woningen optimaal van daglicht te profiteren. Dit kan uiteraard door te zorgen voor voldoende ramen in de buitenmuren, maar bijvoorbeeld ook door het aanbrengen van lichtkoepels in plafonds en het plaatsen van ramen in binnenmuren en -deuren.
Lees meer
IDEE 5: Luchtstromen controleren

IDEE 5: Luchtstromen controleren

De toetreding van frisse lucht, en dus ook de afvoer van ‘gebruikte’ lucht, zijn van groot belang voor een aangenaam en verantwoord binnenklimaat. Zonder voldoende ventilatie wordt een ruimte vochtig, muf en ongezond.
Lees meer
plan uw inspectie