Subsidie woonhuismonumenten

Tussen 1 maart en 30 april 2020 is de subsidieregeling voor Rijks-monumentale woonhuis monumenten geopend. Als particuliere eigenaar kunt u een subsidie ontvangen voor de onderhoudswerkzaamheden welke u in 2019 heeft laten uitvoeren (let ook op de overgangsregelingen). U kunt de subsidie aanvragen via de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (www.cultureelerfgoed.nl). Gebruikmakend van uw Digid kunt u inloggen, uw persoonsgegevens achterlaten en digitaal facturen in de beveiligde omgeving plaatsen.

De facturen worden door Rijksdienst beoordeeld en bij een positieve beschikking, kunt u een subsidie tegemoetzien van 38 % over de door u gemaakte onderhoudskosten (percentage voor 2019 en 2020). Ook de facturen welke u in 2019 heeft ontvangen van Monumentenwacht, staan geheel ten dienste van het onderhoud van uw woning en kunnen derhalve ook binnen de regeling opgevoerd worden.

Het betreft een subsidieregeling voor particuliere eigenaren, welke in het leven is geroepen na het afschaffen van de belastingaftrek regeling.

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (www.cultureelerfgoed.nl).

Deel dit artikel: LinkedIn Google+