Toch fiscale aftrek in 2017

Op Prinsjesdag maakte minister van OCW Jet Bussemaker bekend dat zij de fiscale aftrekbaarheid van kosten voor onderhoud aan rijksmonumenten wil afschaffen en er een subsidieregeling voor in de plaats komt. Breed protest uit de erfgoedwereld heeft ertoe geleid dat de invoeringsdatum is opgeschoven naar 1 januari 2018. Het uitstel betekent dat de besluitvorming wordt overgelaten aan een nieuw kabinet.

De Vereniging Provinciale Monumentenwachten Nederland(VPMN) bracht haar zorgen tot uitdrukking in een brief aan de Vaste Kamercommissie voor OCW: “Wij vragen u om nu niet in te stemmen met het voorstel, maar eerst te onderzoeken wat de gevolgen ervan zijn. Wij voorzien dat de afschaffing van de fiscale aftrek een negatief effect zal hebben op het onderhoud van rijksmonumenten en bovendien lijkt het particuliere eigenaren te demotiveren in hun inzet voor het behoud van het erfgoed”.

De minister had met de maatregel 25 miljoen willen besparen. Het is ironisch dat de fiscus door alle ophef het komend jaar meer inkomsten zal derven. Voor monumenteigenaren kan het namelijk aantrekkelijk zijn om onderhoud ‘naar voren te halen’ zolang de fiscale aftrek nog van toepassing is. Alleen als een eigenaar aantoonbaar al onomkeerbare financiële  verplichtingen is aangegaan voor 2018, blijven die ook dat jaar nog fiscaal aftrekbaar.

Deel dit artikel: LinkedIn Google+