Wie is Monumentenwacht Drenthe?

Wij zijn fans van panden met karakter. De historie en verhalen van monumenten raken ons. We willen ze koesteren, verzorgen, levend houden. Op een goede manier door de tijd brengen. Omdat ze bijzonder zijn. En omdat ze door hun bijzondere status extra aandacht verdienen. Daar dragen we graag ons steentje aan bij.

Monumentenwacht Drenthe helpt monumentenbezitters bij het periodieke onderhoud van hun monument. Onze monumentenwachters doen onderhoudsinspecties, geven praktische tips en voeren klein (nood)herstel uit. In en om het monument.

Zo helpen we om alle prachtige monumenten die Drenthe rijk is, te bewaren.

Lid van MonumentenwachtNL

Als landelijke koepel en netwerkorganisatie treedt MonumentenwachtNL op ter ondersteuning van de provinciale organisatiestructuur. MonumentenwachtNL behartigt de belangen van de provinciale wachten op landelijk niveau en biedt een platform waar kennis, ervaring, expertise en faciliteiten uitgewisseld kunnen worden. MonumentenwachtNL is de werknaam van de Vereniging Provinciale Monumentenwachten Nederland.

Klik hier om meer te lezen over onze organisatie.

5 redenen om abonnee te worden

  • Het beste voor uw monument
  • Tijdig onderhoud bespaart geld
  • Bijna 50 jaar ervaring
  • Gespecialiseerd in werken op hoogte
  • Ook professionele drone-inzet

Onze medewerkers

Ronald Nijmeijer Ronald Nijmeijer Monumentenwachter Bouw | Molens | NEN 2767 | Teamleider Wilco Punter Wilco Punter Monumentenwachter Bouw | Energie Geertje Rodenhuis Geertje Rodenhuis Bureausecretaresse Hermina Aardema Hermina Aardema Administrateur Stefan van den Berg Stefan van den Berg Monumentenwachter Bouw Florian Bobbe Florian Bobbe Monumentenwachter Bouw Eefje van Duin Eefje van Duin Directeur-bestuurder Erwin Uringa Erwin Uringa groene monumentenwachter / groen erfgoed adviseur

Historie Monumentenwacht

Samen stonden ze op 23 februari 1973 voor notaris Hansma in Makkum. Walter Kramer en Yde Schakel, de founding fathers van Monumentenwacht Nederland. Ieder lapte honderd gulden voor de stichting van de nieuwe organisatie. Uit eigen zak. Maar ze hadden er dan ook alle vertrouwen in dat hun initiatief een succes zou worden. Ze kregen gelijk.

Lees verder in een interview met Yde Schakel en in een publicatie van Walter Kramer  over de succesvolle historie van Monumentenwacht.