Aanvullende subsidie voor verduurzaming bij SIM en Herbestemming

Bent u van plan de Subsidie Instandhouding Rijksmonumenten aan te vragen, dan kunt u sinds dit jaar (2022) ook subsidie aanvragen voor het laten uitvoeren van een verduurzamingsonderzoek. Deze subsidie wordt verstrekt over een vast bedrag van € 4.000,- aan subsidiabele kosten en het subsidiepercentage is (conform SIM) 40 of 60%.

Ook bij de subsidie herbestemming (elk jaar aan te vragen van 1 oktober tot en met 30 november) kunt u de kosten voor het onderzoek naar verduurzamingsmogelijkheden in aanvulling op het herbestemmingsonderzoek.

Wist u al dat binnen de Monumentenwacht ook specialisten op het gebied van verduurzaming werkzaam zijn? Wilt u dat wij met u meedenken: misschien zelfs een QuickScan komen uitvoeren? Dan kunt u met ons contact opnemen.

Voor een volledig Duurzaam Monumenten (DuMo-) advies hebben wij contact met diverse andere adviesbureaus gespecialiseerd in bijvoorbeeld installaties en met veel kennis van erfgoed.

Met subsidie van: