Wie is Monumentenwacht Drenthe?

Onze medewerkers

Ronald Nijmeijer

Monumentenwachter Bouw | Molens | NEN 2767 | Bouw- en procesbegeleiding | Teamleider

Stefan van den Berg

Monumentenwachter Bouw | NEN 2767 | Bouw- en procesbegeleiding 

Florian Bobbe

Monumentenwachter Bouw | Energie | NEN 2767

Wilco Punter

Monumentenwachter Bouw | Energie | NEN 2767

Erwin Uringa

groene monumentenwachter / groen erfgoed adviseur

Geertje Rodenhuis

Bureausecretaresse

Hermina Aardema

Administrateur

Eefje van Duin

Directeur-bestuurder

Onze motivatie

Wij zijn fans van monumenten. De historie en verhalen raken ons. We willen ze koesteren, verzorgen, levend houden. Omdat ze bijzonder zijn. Omdat ze door hun unieke status extra aandacht verdienen.

Monumenteneigenaren hebben een belangrijke taak. Om zoiets waardevols als een monument op een goede manier door de tijd te brengen. Daarin ondersteunen we graag. Met krachtig vakmanschap. In onderhoud en advies. Met respect voor hoe het ooit was én met oog voor de toekomst.

Met subsidie van: