Een rijke historie

Samen stonden ze op 23 februari 1973 voor notaris Hansma in Makkum. Walter Kramer en Yde Schakel, de founding fathers van Monumentenwacht Nederland. Ieder lapte honderd gulden voor de stichting van de nieuwe organisatie. Uit eigen zak. Maar ze hadden er dan ook alle vertrouwen in dat hun initiatief een succes zou worden. Ze kregen gelijk.

Yde Schakel 

Op 14 mei 2013 ontmoetten wij Yde Schakel. Hij was toen 85. Praten levert nog altijd geen enkel probleem op. “Goed dat er iets wordt opgeschreven over die beginjaren van Monumentenwacht”, zegt hij bij aanvang van het gesprek. Daarna is hij anderhalf uur aan het woord. Over de eerste restauraties en inspecties, de ontwikkeling en verkoop van zijn bedrijf, zijn jeugd en familie, dromen en daden, triomfen en nederlagen, en veel meer. In maart 2020 is hij overleden. 

Walter Kramer

Destijds rayonarchitect bij de rijksdienst, overleden in maart 2010. Als restauratiearchitect en schrijver was hij een autoriteit op het gebied van de monumentenzorg. Niet alleen vanwege zijn betrokkenheid bij talrijke belangrijke restauraties, maar ook door de vele initiatieven die hij heeft genomen om de monumentenzorg te ontwikkelen en te professionaliseren. Deze periode heeft hij uitgebreid beschreven in “Monumentenwacht zorg[t] voor monumenten“. Hij was vijf jaar voorzitter en later ere-voorzitter van Monumentenwacht Nederland.

Een mooi tijdsbeeld geeft de publicatie uit 2010 in het tijdschrift Vitruvius over “De Monumentenwacht, ontstaan, verleden, heden, toekomst“.

Met subsidie van: