Monitoring

Bent u eigenaar van een gebouwd rijksmonument zonder woonfunctie in Drenthe, maar géén abonnee van Monumentenwacht? Ook dan komen we graag bij u langs voor een kosteloze, globale inspectie van uw monument. Deze opname levert u nuttige informatie op voor het in stand houden van uw monument. Wij gebruiken de informatie voor de monumentenmonitor.

Monumentenmonitor

Monumentenwacht Drenthe ontwikkelt samen met de provincie Drenthe een monumentenmonitor. Een overzicht van de staat van het casco en de onderhoudsstaat van monumenten in Drenthe. Zo krijgen wij meer inzicht in de status van verschillende monumenten en of deze gerestaureerd of onderhouden moeten worden. De provincie gebruikt de informatie uit de monitor voor haar monumentenbeleid en subsidieregelingen.

Opname

We willen de monumentenmonitor zo compleet mogelijk maken. Daarom komen we graag bij u langs voor een opname. Natuurlijk maken we daarvoor eerst een afspraak. Een opname wordt uitgevoerd door onze specialisten en bestaat uit twee delen:

1. Een globale inspectie. Hierbij bekijken we de status van het monument. Dit duurt maximaal een half uur. U hoeft hierbij niet beslist aanwezig te zijn.

2. Indien gewenst een gesprek met u of uw vertegenwoordiger over het monument. U kunt dan vragen stellen en aandachtspunten benoemen, b.v. over efficiënt onderhoud en verstandig isoleren of over subsidiemogelijkheden en regels die voor monumenten gelden.

Kosteloos en vrijblijvend

De opname verplicht u tot niets en er zijn geen kosten aan verbonden. Het liefst willen we iedere vier jaar de opname herhalen. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld door ons en de provincie. We verwerken de gegevens in overzichten van de verschillende typen monumenten in verschillende gemeenten en gebieden in Drenthe.

 

Met subsidie van: