Algemeen

Dakbedekkingen en kapconstructies kunnen lang meegaan, mits men van tijd tot tijd aandacht schenkt aan de staat van onderhoud. Voorkomen is beter dan genezen. Elke restauratie ontstaat in meer of mindere mate door achterstallig onderhoud. Zodra blijkt dat er iets mis is, is het eigenlijk al te laat en zijn kostbare herstelwerkzaamheden noodzakelijk.

Signaleren van gebreken

Inspecteer regelmatig de kapconstructie. Let op hoopjes boormeel die een indicatie kunnen zijn voor houtetende insecten. Kijk in het voorjaar uit naar kevertjes bij raamopeningen. Laat de kevers door een deskundige bekijken als u de kans aanwezig acht dat het een schadelijke soort is.

Na langdurige natte perioden of na extreme weersomstandig heden moet worden gecontroleerd op lekkages, vooral in de kapvoeten en andere moeilijk bereikbare plaatsen. Kijk of dakpannen zijn weggewaaid of verschoven. Goten kunnen zodanig vervuild zijn, dat bij veel wateraanbod het water naar binnen loopt. Let op een goede ventilatie in de kap en het vrijwaren van stof en vuil.

Verholen goot, door verstopping heeft de dakbedekking ernstige schade opgelopen

Bij het aantreffen van lekkageplekken kan een buiteninspectie van het dak noodzakelijk zijn. Het is niet nodig dat een eigenaar of bewoner van een pand onnodig risico loopt door zelf op het dak te klimmen. Monumenteneigenaren kunnen een beroep doen op de Monumentenwacht.

 

Met subsidie van: