Technische installaties

Een goede honderd jaar geleden was van dergelijke technische voorzieningen en installaties nog nauwelijks sprake. Water was bij de pomp verkrijgbaar en afvalwater liep via de gootsteen naar buiten. In de steden haalde men het water uit pompen die vaak niet ver verwijderd stonden van de beerputten met privaat.

Pas in de tweede helft van de negentiende eeuw kwamen in de grote steden nutsvoorzieningen voor water, gas en riolering tot stand. Daarna verschenen ook de eerste centrale verwarming en ventilatie in nieuw gebouwde patriciërswoningen.

Het platteland volgde pas veel later. De meeste boerderijen bleven tot ver na de Tweede Wereldoorlog voor een groot deel zelfvoorzienend. Voor licht en warmte diende een voorraad olie en hout. Elektriciteit drong hier het eerste door.


Bliksembeveiliging

Bliksembeveiliging

Met installaties gaat regelmatig iets mis, met soms tragische gevolgen voor zowel de mensen die in het pand wonen of werken, als het pand zelf. Ondeskundig gebruik en slecht onderhoud zijn vaak de oorzaak van de narigheid. Daarom verdienen bliksembeveiliging en brandpreventie ook aandacht de nodige aandacht bij het onderhoud.
Lees meer
Brandpreventie

Brandpreventie

Al in de Middeleeuwen kende men in de steden een uitgebreide vorm van brandpreventie. Zo waren burgers verplicht om een ladder en een emmer in huis te hebben. Met strenge voorschriften over het gebruik van harde dakbedekkingen en de bouw van schoorstenen en vuurplaatsen in de woning probeerde men het risico zo klein mogelijk te houden. Door gebrekkige hulpmiddelen kon een brandje uitgroeien tot een ware stadsramp.
Lees meer
Elektriciteit

Elektriciteit

Na de Eerste Wereldoorlog werd de aanleg van elektra algemeen. In de jaren dertig probeerde de overheid met speciale campagnes en affiches het gebruik van elektrische apparaten te stimuleren. De eerste installaties bestonden meestal uit niet meer dan een peertje (lichtpunt) en een stopcontact in de belangrijkste kamers.
Lees meer
Riolering

Riolering

Aanvankelijk werd afvalwater afgevoerd via loden pijpen. Later werden zware gietijzeren pijpen gebruikt. Pas in de jaren zestig ging men over op kunststofpijpen.
Lees meer
Ventilatie

Ventilatie

Ventileren is het tegenover elkaar openen van minimaal twee deuren of ramen op kierstand, waardoor lucht kan circuleren. Bij het openen van één raam of deur spreken we van luchten.
Lees meer
Verwarming

Verwarming

Vroeger werden slechts een of enkele vertrekken van een gebouw verwarmd. Het comfort was beperkt. Oude stadshuizen hadden een zogenaamde binnenhaard, een vertrek omringd door luchtbuffers van voorhuis, achterhuis, eventueel gang en zolder. De binnenhaard was het vertrek waar men woonde, kookte en sliep. Afhankelijk van grootte en rijkdom kregen naderhand ook andere vertrekken verwarming.
Lees meer
Waterleiding

Waterleiding

In veel gebouwen is de waterleiding in de loop der tijd steeds verder uitgebreid. Ook zijn vaak oude stukken afgetapt. Daarnaast worden bij restauraties en verbouwingen leidingen weggewerkt in muren.
Lees meer
plan uw inspectie