Verduurzaming

Energieprestatie verbeteren

Energiebesparing en duurzaamheid zijn actuele thema’s. Ze hebben verstrekkende gevolgen voor het ontwerp van nieuwe huizen. Maar ook eigenaren van historische woningen hebben goede redenen om de energieprestaties van hun woning in kaart te brengen en waar mogelijk te verbeteren.

 • Gedrag

  De energieprestaties van een woning hangen voor ongeveer 80% af van de omvang en de aard van het gebouw en de daarin aanwezige installaties. Ongeveer 20% wordt bepaald door het gedrag van bewoners en gebruikers.

  Lees meer

 • Vier quickwins

  Talloze onderzoeken maken duidelijk dat we beter en anders met onze grondstoffen en energievoorraden moeten omgaan. Blijven we op dezelfde voet verder gaan, dan zullen volgende generaties hier een hoge prijs voor betalen. Duurzaamheid en energiebesparing zijn daarom actuele thema’s.

  Lees meer

 • Vijf ideeën

  Het ligt voor de hand om hierbij te grijpen naar moderne methoden en materialen. In de nieuwbouw hebben die immers veel succes. Maar de moderne aanpak leent zich vaak veel minder goed voor historische woonhuizen.

  Lees meer

Met subsidie van: