IDEE 3: Zonwering toepassen

IDEE 3: Zonwering toepassen

Zonwering is de verzamelnaam voor allerlei constructies en voorzieningen die overlast door zonnestraling tegengaan. Als er voldoende schaduw is, scheelt dat al gauw 6°C in de gevoelstemperatuur. Daarnaast wordt UV-licht tegengehouden, dat schadelijk is voor met name textiel, papier en hout.

> Zorg voor voldoende schaduw op de woning. Dit kan onder meer door het aanplanten van bomen aan de zonzijde(n). Het voordeel van leilinden en andere leibomen is dat zij in vrijwel elke gewenste vorm kunnen worden gesnoeid.

Leibomen gaan ’s zomers opwarming tegen

> Breng raamluiken terug of maak ze weer werkend, en gebruik ze (ook) in zomerse perioden. Luiken houden overdag de warmte buiten. Daarnaast voorkomen ze de schadelijke invloed van UV-licht en vormen zij een barrière voor ongewenste gasten.

> Voorkom het binnendringen van directe zonnestraling door het gebruik van zonwering. Externe zonwering is effectiever dan interne. Houd rekening met de gevolgen voor ventilatie en uitzicht. Blinden zijn bijvoorbeeld minder geschikt als (draai)ramen open en dicht moeten kunnen of wanneer het uitzicht belangrijk is.

> Gebruik met name aan de zonzijde lichtgekleurde afwerkingslagen (verf, pleisterwerk), omdat deze een deel van de warmtestraling reflecteren.

Door naar IDEE 4

 

Met subsidie van: