Restauratieladder

Elk monument is bijzonder. Dat moet het ook blijven, vinden wij. Daarom werken wij volgens de Restauratieladder. De Restauratieladder is ontwikkeld door de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) en heeft als uitgangspunt dat monumenten in stand worden gehouden of zelfs versterkt. Dat vraagt om goed, verantwoord beheer. Met zoveel ingrepen als noodzakelijk is, maar zo weinig als mogelijk.

Van kleine naar grote ingrepen

De Restauratieladder bestaat uit drie treden. Bij de onderste trede is de ingreep het kleinst, bij de bovenste het grootst. Onze monumentenwachters beginnen altijd bij de onderste trede. Alleen als het nodig is, gaan ze een trede omhoog.

1. Onderhouden of conserveren

Maatregelen die het monument beschermen tegen verdere slijtage, zoals het opvullen van aangetast hout met een vulmiddel. Ook schoonmaken hoort bij de eerste trede.

2. Repareren

Als onderhouden niet mogelijk is, gaan we een stap hoger. Repareren betekent dat beschadigde onderdelen van een monument worden hersteld. Hierbij wordt nooit meer materiaal vervangen, veranderd of toegevoegd dan nodig is

3. Vernieuwen

Is onderhouden en repareren niet meer mogelijk? Dan is vernieuwen de laatste optie. Dit kan op drie manieren:

  • Kopiëren: de beschadigde delen worden exact nagemaakt en vervangen, zonder verbeteringen of aanpassingen.
  • Imiteren: het beschadigde deel wordt vervangen door een nieuw onderdeel in dezelfde vorm, maar gemaakt met moderne technieken of andere materialen.
  • Verbeteren: bij de vernieuwing van een beschadigd onderdeel blijft de oorspronkelijke vorm van het onderdeel zoveel mogelijk behouden, maar waarbij wel andere materialen of technieken mogen worden gebruikt. Ook is hierbij ruimte voor ‘moderne’ aanpassingen, zoals een verbeterde isolatie of inbraakwering.

Objectief en deskundig

Onze specialisten beginnen altijd bij de onderste trede. Alleen als het nodig is, gaan ze een trede omhoog. Dat doen ze aan de hand van een serie vastgestelde kwaliteitsbeelden, want we vinden het belangrijk om objectief te zijn. En ook deskundig.

Inspectie Handboek

De serie vastgestelde kwaliteitsbeelden vormen de kern van ons handboek. Per onderdeel van het monument worden de voorkomende gebreken uitgebreid geanalyseerd en voorzien van adviezen uit de praktijk. Dit handboek wordt uitgegeven door MonumentenwachtNL (Vereniging Provinciale Monumenten Nederland). Het is een uitgebreide neerslag van bijna 45 jaar praktische ervaring met onderhoud van monumenten.