Subsidie Herbestemming

Er zijn twee landelijke regelingen voor herbestemming met als doel: voorkomen dat monumenten waarvoor een nieuwe functie vinden lastig is, langere tijd leeg staan en daardoor snel achteruit gaan. De twee regelingen zijn:

  • Haalbaarheidsonderzoek (inclusief mogelijk een duurzaamheidsonderzoek): aanvragen van minimaal € 10.000,- en maximaal € 25.000,- à 70%.
  • Wind- en waterdicht: aanvraag van minimaal € 10.000,- en maximaal € 50.000,- à 70%.

Deze subsidie is niet alleen voor rijksmonumenten, maar voor alle gebouwen met cultuurhistorische waarde (zijnde niet-woonhuizen). Een aanvraag indienen kan tussen 1 oktober en 30 november. Klik hier voor meer informatie.

Met subsidie van: