Subsidie Instandhouding rijksmonumenten (niet-woonhuizen) (SIM)

Bent u eigenaar van een rijksbeschermde kerk, fabriek, boerderij molen of ander rijksmonument dat (oorspronkelijk) niet bestemd is als woonhuis? Dan kunt u in aanmerking komen voor instandhoudingssubsidie. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

De subsidieregeling is in het leven geroepen om planmatig onderhoud van rijksmonumenten te stimuleren. Het gaat hierbij om sober en doelmatig onderhoud. Denk aan schilderwerk of het onderhoud van goten, maar ook de planvormingskosten en begeleiding van de uitvoering is subsidiabel.

Jaarlijks kunt u tussen 1 februari en 31 maart subsidie aanvragen.

U vraagt dan aan voor een periode van zes jaar. U heeft dan ook een meerjarenbegroting nodig om subsidie te kunnen aanvragen.

Het subsidiepercentage bedraagt 60%, behalve als u uw rijksmonument bedrijfsmatig gebruikt, dan bedraagt het percentage 40%.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) beoordeelt de subsidieaanvragen, wijst ze toe (of af) en verdeelt het beschikbaar budget. De subsidie wordt uitgekeerd in jaarlijkse voorschotten.

Afhankelijk van de hoogte van het verleende bedrag wordt na 6 jaar de subsidie vastgesteld aan de hand van een verantwoording.

Het Restauratiefonds zorgt voor uitbetaling en verrekening.

Maximaal kunt u 3% van de (verzekerde) herbouwwaarde van uw pand gesubsidieerd krijgen over de periode van zes jaar (waarvan dus 40% door de eigenaar zelf moet worden bijgedragen).

Rekenvoorbeeld
De herbouwwaarde is: € 1.500.000,-
3% subsidie over zes jaar: € 45.000,- (= € 7.500,- per jaar)

waarvan 60% subsidie: € 27.000,- (= € 4.500/j) waarvan 40% eigen bijdrage: € 18.000,- (= € 3.000/j)

De subsidieregeling volgt de ‘leidraad subsidiabele instandhoudingskosten’. Wilt u zeker weten of uw onderhoudskosten subsidiabel zijn, kijk dan goed in de leidraad.

Wilt u meer weten? Kijk op www.monumenten.nl of neem contact met ons op.

Met subsidie van: