Subsidiemogelijkheden voor niet-rijksmonumenten

Helaas zijn de eerder genoemde subsidies (behalve de subsidie voor herbestemmingsonderzoek) niet beschikbaar voor eigenaren of beheerders van gemeentelijke monumenten. Een enkele gemeente heeft zelf subsidies voor de eigenaren van gemeentelijke monumenten. Neem hiervoor contact op met uw gemeente.

Wel zijn er mogelijkheden voor laagrentende lening voor onderhoud, restauratie en verduurzaming via het Cultuurfonds voor Monumenten van de provincie in samenwerking met het Nationaal Restauratiefonds. Neem voor de mogelijkheden van dit Cultuurfonds contact op met het Restauratiefonds.

Ook zijn er algemene (landelijke) subsidies beschikbaar voor bijvoorbeeld verduurzaming van uw pand. Kijk hiervoor verderop in onze Kennisbank of bekijk ons grote subsidie- en fondsenoverzicht.

Met subsidie van: