4. DIVERSEN

We realiseren het ons nauwelijks, maar vrijwel elk gebouw is van onder tot boven voorzien van buizen, kabels en pijpen voor water, gas, elektriciteit, verwarming, riolering of bliksemafleiding. In de afgelopen decennia is daar nog een aanzienlijke bijdrage als gevolg van computersystemen aan toegevoegd.

Inspectie- en onderhoudswerkzaamheden moeten vanzelfsprekend op een veilige manier kunnen worden uitgevoerd. Om onverantwoorde situaties te voorkomen, zijn diverse wetten en regels ingevoerd. Deze gelden meestal voor alle professionele activiteiten of voor de gehele bouwsector.

Groene monumenten, zoals historische tuinen parken, zijn net als gebouwde monumenten door mensen aangelegd. Het grote verschil is echter dat groene monumenten voor het overgrote deel bestaan uit levend materiaal. Daarom vragen de diverse vormen van groene monumenten een heel eigen benadering.

Bekende voorbeelden van zichtbare archeologische monumenten zijn hunebedden, grafheuvels, vliedbergen en resten van vroege verdedigingswerken zoals kasteelmottes. Zij danken hun bekendheid voornamelijk aan het feit dat zij zich (voor een deel) boven het aardoppervlak bevinden. De zichtbare archeologische monumenten vormen echter maar een klein gedeelte van het totaal.


Archeologie

Archeologie

De oudste Nederlandse geschiedenis ligt grotendeels verscholen in de bodem, in de vorm van archeologische resten. Van de ruim 60.000 gebouwde rijksmonumenten ligt ruwweg de helft op of middenin een archeologisch monument. Veel eigenaren en beheerders van de gebouwde objecten zijn zich daarvan overigens niet bewust.
Lees meer
Asbest

Asbest

Asbest is een natuurlijk mineraal in vezelvorm dat als delfstof wordt gewonnen. De vezels zijn erg sterk en onbrandbaar en worden al sinds de verre oudheid voor diverse doeleinden gebruikt. Door asbest met cement te mengen wordt een sterk materiaal verkregen met vele goede technische eigenschappen. In het verleden zijn van dergelijke mengsels dan ook diverse bouwmaterialen vervaardigd. Denk bijvoorbeeld aan brandwerende boardplaten, golfplaten, schoorsteen- en ventilatiepijpen en kunstleien.
Lees meer
Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Monumenten zijn tot stand gekomen in een tijd waarin zaken als veiligheid en gezondheid nog niet goed geregeld waren. Nu is er een wet waar opdrachtgever, werkgever en werknemer niet omheen kunnen. Een optimale veiligheid vereist in elk geval een goede bereikbaarheid.
Lees meer
Groen

Groen

Groene monumenten, zoals historische tuinen parken, zijn net als gebouwde monumenten door mensen aangelegd. Het grote verschil is echter dat groene monumenten voor het overgrote deel bestaan uit levend materiaal. Daarom vragen de diverse vormen van groene monumenten een heel eigen benadering.
Lees meer
Technische installaties

Technische installaties

Met installaties gaat regelmatig iets mis, met soms tragische gevolgen voor zowel de mensen die in het pand wonen of werken, als het pand zelf. Ondeskundig gebruik en slecht onderhoud zijn vaak de oorzaak van de narigheid. Daarom verdienen bliksembeveiliging en brandpreventie ook aandacht de nodige aandacht bij het onderhoud.
Lees meer
Vleermuizen

Vleermuizen

Vleermuizen huizen 's zomers graag in oude gebouwen. Vleermuiskeutels tasten lak-, verf- of hout absoluut niet aan.
Lees meer
Vogels

Vogels

De vogels op, rond en in onze monumentale gebouwen laten zich opdelen in twee groepen: Vogels die schade of overlast bezorgen en die we daarom liever weghouden, en vogels die we zonder veel risico in en om onze monumenten mogen toelaten.
Lees meer
plan uw inspectie