DAKEN

De behoefte om zich te beschermen tegen natuurlijke invloeden als regen, koude, sneeuw en wind is zo oud als de mens zelf. Natuurlijke schuilplaatsen waren zijn eerste toevluchtsoorden. Waar deze niet aanwezig waren, voorzag de mens zichzelf van beschutting.

De meest elementaire zal hebben bestaan uit een afdak, geconstrueerd van in de omgeving aangetroffen natuurlijke materialen als takken en bladeren. Hoe primitief ook, toen al was duidelijk dat een dak uit twee basiselementen is samengesteld: de kapconstructie (de takken) en de dakbedekking (de bladeren).


Bitumineuze materialen

Bitumineuze materialen

Metalen en bitumineuze materialen worden op allerlei manieren toegepast, maar lenen zich vooral voor minder steile en platte daken. Bitumineuze dakbedekkingen komen op monumenten tegenwoordig veel voor. Helaas te pas en te onpas. Voor platte daken kan bituminieze dakbedekking een logische oplossing zijn, maar eigenlijk hoort het niet op een monument. De bitumineuze stoffen kunnen schade aanrichten aan materialen als koper, lood en zink.
Lees meer
Dakpannen

Dakpannen

Onder de pannen moet onder meer worden gelet op de conditie van de panlatten, het eventueel aanwezige dakbeschot en de mogelijk aangebrachte waterkerende laag. Zo’n waterkerende laag kan bij oude kappen van diverse materialen zijn gemaakt. Zo gebruikte men in het verleden asfaltpapier, eterniet, hardboard en bitumenpapier gewapend met sisaltouw. Eind jaren zestig komen de waterkerende folies van plastic op de markt. Eterniet is asbesthoudend. Zolang men het eterniet met rust laat zullen geen asbestvezels vrijkomen. Bij onderhoud aan het dak is het aan te bevelen dit materiaal te saneren.
Lees meer
Goten en hemelwaterafvoeren

Goten en hemelwaterafvoeren

Het is noodzakelijk om goten en hemelwaterafvoeren regelmatig schoon te maken en te controleren. Ze raken gemakkelijk met boomblad en dergelijke verstopt, waarna ze overlopen, met alle gevolgen van dien. Het repareren van deze schade gaat gepaard met flinke kosten die u liever wilt vermijden.
Lees meer
Kapconstructies

Kapconstructies

Regelmatig schoonhouden en inspecteren van de kapconstructie is essentieel. Een houten kapconstructie staat aan diverse bedreigingen bloot. Vocht is de belangrijkste oorzaak van aantastingen. Het schept een klimaat waarin schimmels en insecten goed kunnen gedijen.
Lees meer
Leien

Leien

Een goed gelegd en regelmatig onderhouden leien dak kan minimaal zestig tot tachtig jaar mee. Na verloop van tijd worden leien zacht door ouderdom. Dan zakken ze van de nagels af en vallen ze weg. Bij oudere leibedekkingen speelt behalve de kwaliteit van de leien ook de kwaliteit van de bevestiging een rol. Voor het aanbrengen van leien is dakbeschot noodzakelijk. Leien hebben geen nokjes, maar zijn altijd vastgezet met spijkers of, zoals bij maasdekking gebruikelijk is, door middel van haakjes.
Lees meer
Loodaansluitingen

Loodaansluitingen

Vakkundig aangebrachte loodaansluitingen gaan gemakkelijk 80 tot 100 jaar mee. Bij inspecties komen we vaak problemen die te maken hebben met het onjuist verwerken van lood, verkeerde bevestiging en toepassing van te licht lood.
Lees meer
Metalen

Metalen

Metalen en bitumineuze materialen worden op allerlei manieren toegepast, maar lenen zich vooral voor minder steile en platte daken. Bitumineuze dakbedekkingen komen op monumenten tegenwoordig veel voor. Helaas te pas en te onpas. Voor platte daken kan bituminieze dakbedekking een logische oplossing zijn, maar eigenlijk hoort het niet op een monument. De bitumineuze stoffen kunnen schade aanrichten aan materialen als koper, lood en zink.
Lees meer
Riet

Riet

Riet is een van de oudste typen dakbedekkingen en wordt, anders dan stro, houtspaanders en plaggen, nog steeds op beperkte schaal toegepast. In de vijftiende eeuw werden dergelijke ‘weke’ dakbedekkingen vanwege het brandgevaar uit de steden geweerd. In de twintigste eeuw keerden ze echter terug in villawijken en tuindorpen. Op het platteland is de rieten kap nog altijd prominent aanwezig en de belangstelling voor dit type daken neemt weer toe.
Lees meer
plan uw inspectie