2. DAKEN

De behoefte om zich te beschermen tegen natuurlijke invloeden als regen, koude, sneeuw en wind is zo oud als de mens zelf. Natuurlijke schuilplaatsen waren zijn eerste toevluchtsoorden. Waar deze niet aanwezig waren, voorzag de mens zichzelf van beschutting.

De meest elementaire zal hebben bestaan uit een afdak, geconstrueerd van in de omgeving aangetroffen natuurlijke materialen als takken en bladeren. Hoe primitief ook, toen al was duidelijk dat een dak uit twee basiselementen is samengesteld: de kapconstructie (de takken) en de dakbedekking (de bladeren).

 • Algemeen

  Algemeen

  Dakbedekkingen en kapconstructies kunnen lang meegaan, mits men van tijd tot tijd aandacht schenkt aan de staat van onderhoud. Voorkomen is beter dan genezen. Elke restauratie ontstaat in meer of mindere mate door achterstallig onderhoud. Zodra blijkt dat er iets mis is, is het eigenlijk al te laat en zijn kostbare herstelwerkzaamheden noodzakelijk.

  Lees meer

 • Goten

  Goten

  Het is noodzakelijk om goten en hemelwaterafvoeren regelmatig schoon te maken en te controleren. Ze raken gemakkelijk met boomblad en dergelijke verstopt, waarna ze overlopen, met alle gevolgen van dien. Het repareren van deze schade gaat gepaard met flinke kosten die u liever wilt vermijden.

  Lees meer

 • Kapconstructies

  Kapconstructies

  Dakenlandschappen van oude steden en dorpen bieden door de variatie in vorm en bouwhoogte altijd weer een fascinerende aanblik. Dit in tegenstelling tot het monotone dakenlandschap van de laat negentiende en vroeg twintigste-eeuwse bouw of die van de naoorlogse wijken.

  Lees meer

 • Leien daken

  Leien daken

  Veel daken van grote gebouwen zijn gedekt met leien. Leisteen is geen inheems Nederlands product en moest dus worden ingevoerd. Leien zijn een natuurproduct. Als dakbedekking werden leien het eerst toegepast in de streken waar leisteen werd aangetroffen.

  Lees meer

 • Metalen en andere dakbedekkingen

  Metalen en andere dakbedekkingen

  Naast pannen, leien en riet worden ook diverse metalen en bitumineuze materialen gebruikt als dakbedekking. Ze worden op allerlei manieren toegepast, maar lenen zich vooral voor minder steile en platte daken.

  Lees meer

 • Pannendaken

  Pannendaken

  Onder de pannen moet onder meer worden gelet op de conditie van de panlatten, het eventueel aanwezige dakbeschot en de mogelijk aangebrachte waterkerende laag. Zo’n waterkerende laag kan bij oude kappen van diverse materialen zijn gemaakt. Zo gebruikte men in het verleden asfaltpapier, eterniet, hardboard en bitumenpapier gewapend met sisaltouw. Eind jaren zestig komen de…

  Lees meer

 • Rieten daken

  Rieten daken

  Riet is een van de oudste typen dakbedekkingen en wordt, anders dan stro, houtspaanders en plaggen, nog steeds op beperkte schaal toegepast. In de vijftiende eeuw werden dergelijke ‘weke’ dakbedekkingen vanwege het brandgevaar uit de steden geweerd.

  Lees meer

Met subsidie van: