Stichting Monumentenwacht Drenthe is een particuliere organisatie met als (statutaire) doelstelling:

a) Het voorkomen van verval van gebouwde, groene en archeologische monumenten in de provincie Drenthe door het nemen en bevorderen van preventieve maatregelen gericht op duurzame instandhouding van deze monumenten, onder meer door:

  • het uitvoeren van regelmatige inspecties van een zo groot mogelijk aantal monumenten en eventueel (doen) verrichten van kleine herstelwerkzaamheden;
  • het periodiek monitoren van de staat van onderhoud van zoveel mogelijk monumenten.

b) Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

c) De stichting beoogt níet het maken van winst.

inspectie havezate Mensinge Roden 

In Drenthe inspecteren wij ruim 1.200 panden, objecten, groen of archeologisch erfgoed.

Onze organisatie maakt onderdeel uit van de moederorganisatie stichting Monumentenwacht de vier provinciën F D F O, van waaruit wij ook de provincies Flevoland, Fryslân en Overijssel bedienen.

Onze (zowel praktisch als theoretisch opgeleide en zeer ervaren) Monumentenwachters werken vanuit drie vestigingen (in Drenthe vanuit Westerbork) en hebben een vast rayon.

Ons beleidsplan wordt op dit moment geactualiseerd. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op.

Monumentenwacht Drenthe wordt mede mogelijk gemaakt door provincie Drenthe en verantwoordt jaarlijks de (gesubsidieerde) werkzaamheden door middel van een jaarverslag.

In ons jaarverslag 2021, te downloaden vanaf onze pagina nieuws en publicaties, kunt u dan ook veel informatie vinden over het werk van de Monumentenwacht in Drenthe.

Omdat wij een ANBI-status hebben, publiceren wij op deze pagina tevens het standaardformulier ANBI publicatieplicht:

NB. Het standaardformulier ANBI publicatieplicht en ook het jaarverslag 2021 zijn nog opgesteld vanuit stichting Monumentenwacht Noord en Oost. Deze stichting is per 1 januari 2022 gefuseerd met stichting Monumentenwacht Overijssel en Flevoland tot stichting Monumentenwacht de vier provinciën F D F O.

Standaardformulier ANBI publicatieplicht MW Noord en Oost _ tot 1 januari 2022

Standaardformulier ANBI publicatieplicht MW Drenthe