GEVELS

Een belangrijk maar vaak onzichtbaar deel van een bouwwerk is de fundering. Deze dient om het gewicht van een bouwwerk gelijkmatig op de ondergrond over te brengen. Er zijn verschillende typen fundering. Het type hangt af van de bodemgesteldheid. In de vroege Middeleeuwen werden de meeste huizen opgetrokken uit hout en leem. De wanden van de huizen waren kwetsbaar. De bouwers probeerden het aantal wanden daarom tot een minimum te beperken. Ook probeerden ze wanden zo veel mogelijk te beschutten door ze naar binnen te plaatsen of de daken ver over te laten steken. Vensters zijn uitermate kwetsbare elementen op de scheiding van binnen en buiten. De bekende uitspraak in de monumentenzorg ‘behouden gaat voor vernieuwen’ zou zeker op moeten gaan voor vensters.


Buitenpleisterwerk

Buitenpleisterwerk

Pleisterwerk is in feite een beschermende jas. Het gaat om een dunne schil van zo’n twee centimeter dik die het vaak zwaar heeft te verduren. Zo kunnen in de maand mei binnen een halve dag een nachtvorst van min vijf graden, een blakend zonnetje en een ijskoude hagel- of regenbui voor grote temperatuurschokken zorgen. Pleisterwerk is dus kwetsbaar en onderhoudsgevoelig.
Lees meer
Funderingen

Funderingen

Als een fundering goed is aangelegd, heeft deze geen onderhoud nodig. Bepaalde scheuren in de gevel kunnen duiden op funderingsproblemen. Deze zijn mogelijk al bij de bouw ontstaan, of naderhand door veranderende omstandigheden. In dat geval zal er iets aan de fundering gedaan moeten worden. Daarvoor is onderzoek nodig.
Lees meer
Glas

Glas

Probeer bij incidenteel vernieuwen van een venster met oud glas, het gebruik van nieuw glas te vermijden.
Lees meer
Houtconstructies

Houtconstructies

Goed onderhouden houtconstructies kunnen eeuwenlang mee. Het grote voordeel van hout is dat het door zijn geringe gewicht vrijwel overal toepasbaar is. Het nadeel is dat het onder invloed van regen en zon uitzet en krimpt.
Lees meer
Metselwerk

Metselwerk

Metselwerk is, net als onze huid, zeer kwetsbaar en gevoelig voor kneuzing en mishandeling. Dit geldt in het bijzonder voor het voegwerk als afwerking van deze huid. Herstel van metselwerk gaat helaas vaak gepaard met grove ontsporingen. Om een aantal redenen is dat jammer.
Lees meer
Natuursteen

Natuursteen

Schade aan natuursteen hangt sterk af van de soort steen en de manier waarop deze is toegepast.
Lees meer
Schilderwerk

Schilderwerk

Schilderwerk neemt een groot deel van het budget voor bouwkundig onderhoud in beslag. Veel schade aan hout ontstaat door verwaarlozing van het schilderwerk. Omdat veel monumenten enkel glas in de vensters hebben ontstaat snel condensvorming. Binnenschilderwerk moet daarom ook in perfecte conditie zijn.
Lees meer
Vensters

Vensters

De huidige technische en functionele eisen, zoals vastgelegd in onder meer de Wet Geluidhinder en het Bouwbesluit, plegen een grote aanslag op zowel houten als stalen historische vensters. In het recente verleden zijn veel vensters nogal lichtvaardig vervangen, vaak door exemplaren in een inferieure (hout)kwaliteit. Dat is te betreuren. Door preventieve maatregelen, respect voor wat aanwezig is en partieel herstel hadden veel historische vensters behouden kunnen worden.
Lees meer
plan uw inspectie