Jaarverslag 2022

Elk jaar levert Monumentenwacht Drenthe een jaarverslag op. Het jaarverslag geeft een overzicht van de werkzaamheden uitgevoerd door de Monumentenwacht in het afgelopen kalenderjaar en geeft daarnaast ook inzage in de reikwijdte en het bereik van de Monumentenwacht.

Per 1 januari 2022 is Monumentenwacht Noord & Oost gefuseerd met stichting Monumentenwacht Overijssel I Flevoland in Stichting Monumentenwacht de vier provinciën F D F O, van waaruit ons deskundige en onafhankelijke werk wordt uitgevoerd.

Het jaarverslag over uitvoeringsjaar 2022 is daarom een samengesteld jaarverslag waarin, naast Monumentenwacht Drenthe, ook de Monumentenwacht Flevoland, Fryslân en Overijssel een plek hebben gevonden. Net als de Groene en Archeologische Monumentenwacht en onze ‘plus’ op de reguliere werkzaamheden: Monumenten Advies Oost.

Het jaarverslag van 2022 kunt u hier lezen.

Ook hebben wij een gesproken jaaroverzicht 2022 gemaakt: deze kunt u hier bekijken en beluisteren.

Meer nieuws over onze Monumentenwacht

Nieuwsoverzicht
Met subsidie van: