Bouwkundige inspectie

Bij een bouwkundige inspectie controleren we uw monumentale pand op bouwkundige gebreken. We bekijken nauwkeurig alle onderdelen, van fundering tot nok. Na de inspectie ontvangt u een uitgebreid inspectierapport met onze bevindingen en adviezen voor onderhoud. Dit is een handige basis voor subsidieaanvragen of goedkoop lenen.

1. Voorbereiding

De bouwkundige inspectie start al voordat onze monumentenwachters bij u langs komen. Ter voorbereiding op de inspectie gaan ze na of het object al eerder is geïnspecteerd. Is dit het geval, dan zoeken ze in eerdere inspectierapporten naar aandachtspunten. Ook zullen ze bij u informeren naar uitgevoerde reparaties, nieuwe gebreken of andere problemen.

2. Blik op de buitenkant

Tijdens het bezoek aan uw monument inspecteren de monumentenwachters eerst de buitenkant van het object. Daarbij letten we o.a. op de staat van het metsel-en schilderwerk, goten, afvoeren en sporen van lekkages. Ook kijken ze naar zaken als hekwerken, bestrating en begroeiing op het terrein rond uw monument.

3. Het dak op

Lekkages, aantastingen door schimmels of houtborende insecten: gebreken in het dak hebben vaak grote gevolgen voor de hele constructie van uw monument. Daarom besteden onze monumentenwachters speciale aandacht aan het dak. Kleine gebreken, zoals een verstopte goot of een kapotte daklei, herstellen ze meteen, zodat u niet zelf het dak op hoeft.

4. Naar binnen

Voor een volledig beeld van uw monument controleren we ook het interieur. onze monumentenwachters kijken bijvoorbeeld naar scheurtjes in muren of vochtplekken. Ook controleren ze de staat van karakteristieke elementen in het monument, zoals stucplafonds of een glas-in-loodraam.

5. Inspectierapport

De Monumentenwachters beschrijven al hun bevindingen in een inspectierapport. Dit krijgt u toegestuurd. In het rapport ziet u een beoordeling van alle bouwkundige onderdelen van uw monument. Of u onderhoudswerkzaamheden laat uitvoeren, beslist u namelijk zelf. Monumentenwacht Gelderland denkt hierover graag met u mee.

Wat kost het?

Klik hier om onze tarieven te bekijken.

Met subsidie van: