Begeleiding onderhoud

Het onderhoud aan uw monument kan soms tot problemen leiden als er geen goede begeleiding voorhanden is. Monumentenwacht Drenthe kan helpen met het in goede banen leiden van de werkzaamheden: planvorming, begeleiding én oplevering. Uitgangspunt: sober en doelmatig onderhoud.

Wij begeleiden het onderhoud van monumenten voor eigenaren en beheerders van monumenten uit de categorieën kerken, kastelen, buitenplaatsen, openbare gebouwen en verdedigingswerken. Particuliere eigenaren met een woonhuis of boerderij, kunnen ook een aanvraag indienen.

Diensten:

Meerjarenonderhoudplan (MJOP)

Meerjarenonderhouds plan (MJOP) of een Periodiek Instandhoudingsplan (PIP) in het kader van de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM). We maken voor u een plan voor met onder andere de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden voor een periode van tien jaar (MJOP) of zes jaar (PIP). We leveren de bevindingen in een rapport met fotodocumentatie.

Werkomschrijving

Een werkomschrijving die gebaseerd is op de inspectie van de Monumentenwacht. In de werkomschrijving wordt nauwkeurig beschreven op welke wijze de werkzaamheden moeten gebeuren.

Opleveringsinspectie

Een opleveringsinspectie, eventueel met herstel- en verbeterpunten voor de aannemer, is vaak een goede afsluiting van een project. Het levert u zekerheid op over de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden.

Begeleiden onderhoudswerkzaamheden

Het begeleiden van onderhoudswerkzaamheden aan een monument. Deze dienst kan in overleg met opdrachtgever, bestaan uit combinaties van de bovenstaande diensten en zaken zoals het bijwonen bouwvergaderingen en werkbezoeken tijdens de uitvoering.

Meer informatie

Voor meer informatie omtrent onze diensten kunt u contact opnemen met ons secretariaat.

Wat kost het?

Klik hier om onze tarieven te bekijken.

Met subsidie van: