INTERIEUR

Vrijwel ieder monument bevat een interieur. Er zijn slechts enkele monumentcategorieën waar dit niet voor geldt. Het vormt (vanouds) een eenheid met het gebouw en de omgeving. De vraag wat een interieur is, wordt heel verschillend beantwoord. De omschrijving is vaak afhankelijk van iemands achtergrond of interesse.


Algemeen

Algemeen

Achter elke gevel bevindt zich een interieur. In bouwkundige termen wordt er de binnenkant van een gebouw mee bedoeld. Het begrip interieur heeft echter een bredere betekenis. Het gaat om de samenstelling van ruimtes en de afwerking ervan zoals wanden en vloeren. Maar ook om vaste bestanddelen als deuren en schouwen, en roerende zaken. Interieurs zijn een belangrijk en toonaangevend onderdeel van een gebouw.
Lees meer
Binnenwanden

Binnenwanden

Met name in de tijd van architect H.P. Berlage, zo tussen 1895 en 1915, werd schoon metselwerk als ideaal in interieurs toegepast. Daarvoor en daarna zijn wanden afgewerkt met een (dunne) pleisterlaag. In de achttiende eeuw werd de basisconstructie van wanden steeds meer aan het oog onttrokken door wandbespanning en betimmeringen.
Lees meer
Dragende constructies en vloeren

Dragende constructies en vloeren

Balken hebben niet alleen een dragende functie voor vloeren, ze zorgen ook voor een stabiele constructie van het gebouw. Daarom zijn balken verankerd in de muren. Tot in de achttiende eeuw werden de balken verankerd met behulp van muurankers die aan de buitenzijde zichtbaar waren. Omdat balken zorgen voor stevigheid van het gebouw kunnen deze niet zomaar worden weggezaagd voor bijvoorbeeld een zoldertrapje. Bij restauraties van woonhuizen en boerderijen vinden vaak rigoureuze ingrepen plaats, zoals het verplaatsen van wanden of het wegzagen van ondersteuningsstijlen, waardoor balklagen verzakken en overbelast raken.
Lees meer
Gewelven en plafonds

Gewelven en plafonds

Het is interessant om de originele kleuren op te sporen. Een kleuronderzoek kan veel helderheid over de afwerkingslagen in verschillende tijdvakken geven. Vooral de negentiende-eeuwse plafonds bezitten verrassende tinten. Herstel in de oorspronkelijke kleuren behoort dan tot de mogelijkheden. Bewaar in een hoekje van het plafond een stukje van de oude afwerking met z’n opbouw in lagen en kleuren.
Lees meer
Kelders

Kelders

Kelders zijn in het algemeen de oudste delen van een huis of een boerderij. Veel kelders uit vroeger eeuwen blijken constructief nog opmerkelijk gaaf. De problemen bij kelders hebben voornamelijk te maken met vochtoverlast.
Lees meer
Timmerwerk en lijstwerk

Timmerwerk en lijstwerk

Wandbetimmeringen dienden niet alleen om delen van de basisconstructie aan het oog te onttrekken, maar ook om het interieur meer aanzien te geven. Ook deuren werden voorzien van prachtig geprofileerde omlijstingen.
Lees meer
plan uw inspectie