Onze samenwerking

Iedere provincie heeft zijn eigen Monumentenwacht. We zijn allemaal lid van MonumentenwachtNL en we hanteren ook allemaal het Inspectie Handboek als basis. 

Vanwege het grote maatschappelijk belang worden de Monumentenwachten in de meeste provincies gesteund met provinciale subsidies. De mate waarin verschilt, waardoor de tarieven variëren. De services variëren ook, maar zo nodig vullen we elkaar aan om u in alle provincies goed van dienst te kunnen zijn. 

De Monumentenwachten in Drenthe, Flevoland, Drenthe en Overijssel werken samen vanuit één sterke moederorganisatie. De kracht van de wacht: samen sterk! En dé manier om ook ervaren specialisten in te kunnen zetten bijvoorbeeld op gebied van interieur inspecties, herbestemming, groen, archeologie, maar ook duurzaamheid.

Het is voor de Monumentenwacht belangrijk onafhankelijkheid te waarborgen. Dat gebeurt op verschillende manieren:

Monumentenwacht Drenthe volgt bij onderhoudsinspecties altijd het Inspectie Handboek van MonumentenwachtNL. Daarmee borgen we de onafhankelijke positie van de Monumentenwacht. Dit handboek sluit aan op NEN 2767: de norm die een methode geeft om de conditie van bouw- en installatiedelen op objectieve en eenduidige wijze vast te leggen. In het handboek zijn ook de werkprocessen en –protocollen van Monumentenwacht uniform beschreven en vooraf vastgelegd. Dat maakt uitkomsten objectief, toetsbaar en niet door derden te beïnvloeden.

Blijkt uit de inspectie van Monumentenwacht dat een monument onderhoud nodig heeft, dan verwijzen we graag naar het register Kennis&Kunde. Dit is een register van bedrijven die bewezen hebben dat ze werkzaamheden aan monumenten op de juiste manier uitvoeren.

Naast een personele unie met de Monumentenwacht Drenthe, Flevoland en Overijssel, werkt Monumentenwacht Drenthe ook van onder één dak samen met Monumenten Advies Oost en de Groene en Archeologische Monumentenwacht.

Monumenten Advies Oost voert de ‘plus’ (aanvullende dienstverlening) uit op het reguliere inspectiewerk van de Monumentenwacht om de monumenteigenaar zo goed mogelijk te ondersteunen.

Denk hierbij aan hulp bij aanvragen van subsidies op het gebied van onderhoud, verduurzamingsadvies en bouwbegeleiding in de uitvoering.

Monumenten Advies Oost ontvangt hiervoor geen subsidies.

Lees verder op de website van Monumentenadvies Oost

Monumenten.nl & Monumenten Community: de plek waar alles rondom monumenten samenkomt.

Op Monumenten.nl vindt u alles over monumenten onder één dak. Van inspiratie tot praktische tips, voor als u uw monument gaat onderhouden, restaureren, verduurzamen of aankopen. Via de Monumenten Community komt u met andere eigenaren in contact en kunt u kennis en ervaringen met elkaar uitwisselen. Zo gaat u goed voorbereid aan de slag met uw monument!

Meer weten? Kijk op Monumenten.nl

Met subsidie van: