Archeologische inspectie

In de Drentse grond bevindt zich een schat aan archeologische monumenten: grafheuvels, urnenvelden en schansen bijvoorbeeld. Deze vaak honderden jaren oude monumenten willen we zo goed mogelijk behouden. Een archeologische inspectie van Monumentenwacht Drenthe is dan ook gericht op het beschermen van de huidige staat van een archeologisch monument. Na de inspectie ontvangt u een uitgebreid inspectierapport met onze bevindingen en adviezen voor onderhoud. Dit is een handige basis voor subsidieaanvragen.

Hoe werkt het?

De vijf stappen van een archeologische inspectie:

1

Voorbereiding

De inspectie start al voordat onze monumentenwachter bij u langskomt. Ter voorbereiding op de inspectie gaat de wachter na of het archeologische monument al eerder is geïnspecteerd. Is dit het geval, dan zoekt hij in eerdere inspectierapporten naar aandachtspunten.

2

Vastleggen huidige situatie

Laat u voor het eerst uw archeologische monument inspecteren, dan legt de monumentenwachter eerst de huidige situatie vast. Hij legt vast welke onderdelen er zijn en waar ze zich bevinden.

3

Beoordeling monument

De monumentenwachter controleert elk onderdeel. Hij inspecteert bijvoorbeeld de staat van muurresten die nog boven de grond staan of kijkt naar begroeiing op het archeologisch monument. Ook kijkt hij naar bedreigingen voor het monument, zoals een diep wortelende boom of een hoog waterpeil.

4

Inspectierapport

Na de inspectie beschrijft de monumentenwachter al zijn bevindingen in een inspectierapport. Dit krijgt u toegestuurd. Het rapport bevat een beoordeling van alle onderdelen van uw archeologische monument, en praktische onderhoudsadviezen. Als er onderhoud nodig is, staat in het rapport op welke termijn dit moet worden uitgevoerd.

5

Vervolginspectie

Laat u uw archeologische monument na verloop van tijd nogmaals inspecteren, dan bekijkt de monumentenwachter de veranderingen in het terrein. Ook na de vervolginspectie ontvangt u een inspectierapport met adviezen. U beslist altijd zelf of u onderhoudswerkzaamheden laat uitvoeren. Monumentenwacht Drenthe denkt hierover graag met u mee.

Wat kost het?

Als abonnee van Monumentenwacht Drenthe profiteert u voor al uw Drentse monumenten van ons lage uurtarief.

Kosten jaarlijks abonnement € 40,-
Uurtarief € 42,50,-

De inspectietijd kan variëren van ca. 1 uur voor een eenvoudig archeologisch object tot ca. 12 uur als het complexer is. Voor vervolginspecties is minder tijd nodig dan voor een eerste inspectie.

U betaalt bij ons géén BTW.

plan uw inspectie

Waarom belangrijk

  • Grote historische waarde behouden
  • Bedreigingen op tijd gesignaleerd
  • Informatie over archeologische waarde
  • Praktische onderhoudsadviezen
  • Overzichtelijk rapport